Публични лекции и семинари

  • Центърът за семиотични и културни изследвания  организира цикъл публични лекции и семинари под надслов "Културен туризъм в Светите места" 
  • контактни лица за организиране на публични лекции и семинари: проф. Мирослав Дачев (CSSC, НАТФИЗ)