Проекти

Дългосрочни проекти на центъра

 

СВЕТИТЕ ЗЕМИ И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА (2012-2020)

Проектът „Светите земи и българската култура”  (Holy Sites and Bulgarian Culture) е продължение на проекта „Света Гора и българската култура” (Holy Mount Athos and Bulgarian Culture), като го отваря към духовните територии на християнството въобще – от най-ранните му измерения до съвременността, а чисто географски – към териториите на редица страни от Европа и Близкия изток... [прочети още]

 

СВЕТА ГОРА И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА (2008-2013)

"Света Гора и българската култура" (Holy Mount Athos and Bulgarian Culture) е съвместен проект на Центъра за семиотични и културни изследвания и ВУЗФ... [прочети още]

 

 

Типове проекти, към които Центърът е ориентиран

(с опции за самостоятелна работа и за партньорство)

 • в областта на образованието
  • висше образование
  • продължаващо обучение (обучение през целия живот)
  • професионално образование
  • електронно обучение
  • кариерно развитие във висшето, средното и професионалното образование
 • в областта на културноисторическото наследство
  • българско културноисторическо наследство
  • културноисторическо наследство на светите земи
  • културен туризъм
  • културен мениджмънт
  • арт-пазар