Проекти

CSSC 01: „АТОН В РИСУНКИ И ФОТОГРАФИИ”.

Проект на Центъра за семиотични и културни изследвания от 2012 г. Първа фаза: 2012-16. Втора фаза: 2017-21. Трета фаза: 2022-26. Екип на на проекта: проф. Мирослав Дачев (ръководител), Иван Златинов, Андрей Янев, Христо Митов. По проекта всяка година се извършват експедиции до Света Гора, в резултат на което се изгражда дигитален архив и се провеждат серии от изложби под същото име. Изложби по проекта: Бургас (Морско казино, 2012), Тутракан (2013), София (ВУЗФ, 2013); Враца (2013), София (Средец, 2017), Троянски манастир (2017), Видин (2017), Златоград (2019), София (Министерство на културата, 2022), Бургас (Морско казино, 2022), Гоце Делчев (2022), Пловдив (Капана, 2022). През 2022 излезе от печат албум по изложбите "Атон в рисунки и фотографии", издание на Центъра за семиотични и културни изследвания.

***

CSSC 02: „БИБЛИОТЕКА АТОНИАДА”.

Проект на Центъра за семиотични и културни изследвания от 2012 г. Първа фаза: 2012-16. Втора фаза: 2017-21. Трета фаза: 2022-26. Екип на на проекта: проф. Мирослав Дачев (ръководител), Иван Златинов, Андрей Янев, Христо Митов, Иван Ботушев, Добри Задгорски, Михаил Михайлов, проф. Аксиния Джурова, проф. Гергана Дачева. По проекта всяка година се извършват изследователски експедиции и теренни изследвания в Света Гора и Балканите, в резултат на което се изгражда дигитален архив и се публикуват монографични изследвания от поредица "Атониада". Досега са излезли от печат: Свети Георги. Том 1, 2015; Свети Никола. Том 2, 2016; Свети Иоан: Господен Предтеча и Кръстител. Том 3, 2016; Света Мария Магдалина. Том 4, 2017; Светите апостоли Петър и Павел. Том 5, 2018; Свети Георги: иконография. Том 7, 2019; Богородичен Акатист. Том 7, 2020; Богородична иконография. Том 8, 2022; Богородични чудотворни икони от Света Гора. Том 9, 2023.