Какво предлагаме

Центърът за семиотични и културни изследвания съвместно със своите партньори предлага:

  • поклоннически пътувания с образователна цел до Светите земи, както и изследователски експедиции до Светите земи;
  • публични лекции, семинари и школи в областите: култура и история на Светите земи, библеистика, семиотика, фотография;
  • обучителни курсове и програми за продължаващо обучение в областите: хуманитарни науки, културноисторическо наследство, културен туризъм,  културен мениджмънт, арт-пазар, фотография, живопис, сценография, семиотика, библеистика, кино и медии, авторско право, журналистическа и политическа реч (продължаващо обучение, професионално обучение, подготовка по български език и литература за външно оценяване /матура/);
  • консултации и експертни услуги в областите: културен туризъм, история и култура на Светите земи, фотография, живопис, стенопис, иконопис, графика, архитектура, сценография, семиотика, библеистика, кино и медии, журналистическа и политическа реч, електронно обучение, кариерно развитие, управление на висшето образование, управление на проекти, културен мениджмънт, арт-пазар, авторско право, езикова култура, редактиране и коригиране на български текст;
  • пленери по фотография и живопис (организиране, провеждане, реализиране на изложби и албуми);
  • работа по проекти в областите образование и култура;
  • организиране на изложби, представяния и публикации 
  • организиране на духовни беседи.